ติวความพร้อม #สอบสาธิต

โดยบ้านกฤตยา 

เสริมทักษะทางวิชาการ ความรู้รอบตัว พัฒนาเชาวน์ปัญญา ฝึกคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระดับปฐมวัย 

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 สำหรับ Intensive Course ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย เพื่อสอบเข้าสาธิตเกษตร/จุฬา ปี 2563

เริ่ม วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม ถึง วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม เรียนจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 9:00 - 15:00 น.

ค่าเรียน เต็มวัน วันละ 1400 บาท เฉพาะครึ่งวันเช้า 900 บาท/ครั้ง เฉพาะครึ่งวันบ่าย 600 บาท/ครั้ง

**พิเศษ ค่าเรียนเหมาจ่ายทั้งคอร์ส เพียง 14,000 บาท

(สำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์ มีครูเวรรับส่งนักเรียน ตั้งแต่เวลา 7:00 - 18:00 น. ค่ะ)

ดำเนินงานสอนโดย อาจารย์แป๋ว อาจารย์เกษียณอายุราชการจากสาธิตเกษตร และทีมงานครูผู้สอนจากโรงเรียนอนุบาลกฤตยา

***ประสบการณ์งานสอนติวเข้าสาธิตมากกว่า 17 ปี***

อาจารย์เปิ้ล ผู้จัดทำแบบฝึกหัดและบทเรียนขั้นพื้นฐานต่างๆ โดยขยายกรอบองค์ความรู้ ทักษะทางภาษาไทย คณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว การฟัง การคิดวิเคราะห์ เชิง GAT PAT และภาพเชาวน์ปัญญา ซึ่งออกแบบมาจาก ข้อสอบสาธิต เกษตร ของจริงจากหลายปีที่ผ่านมา และปีล่าสุดอย่างละเอียด ครบถ้วนมากที่สุด ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สถิติการสอบเข้าได้ของนักเรียน สูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ในทุกปีที่ผ่านมา

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

ศิษย์เก่าหลากหลายรุ่นหลายระดับของบ้านกฤตยา ที่เข้าไปเป็นสมาชิกในรั้วสาธิตเกษตร

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนที่ครูเปิ้ล เบอร์ติดต่อ

065-419-2694

หรือ ไลน์ไอดี plekritaya

 

วิธีการสอน

ครูผู้สอนหน้าชั้นเรียน จะอธิบาย แนะนำ ยกตัวอย่าง ให้เทคนิคการหาคำตอบในเนื้อหาแบบฝึกหัดแต่ละข้อ เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้ว ครูผู้สอนจึงอ่านโจทย์ 1 ครั้ง และให้นักเรียนทุกคนพยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองก่อน ใครที่มีปัญหา ฟังโจทย์ไม่ทัน ติดขัดทางการคิด ขาดทักษะความรู้ ครูผู้ช่วยจะเข้าไปช่วยเหลือ อธิบาย แนะนำให้เพิ่มเติม

เมื่อนักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดกันเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนก็จะเฉลยคำตอบ มาวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เด็กๆ ทำไปนั้น ถูก-ผิด อย่างไร คุณครูจะได้แก้ไขความเข้าใจของเด็กๆ ให้ถูกต้อง ครูผู้สอนจะแนะนำเทคนิคการคิด การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ นักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำโจทย์ ค่อยๆฝึกฝนปฏิบัติให้เคยชิน คุ้นเคยจนเป็นธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นความชำนาญและแม่นยำในที่สุด

การมีอารมณ์ร่วมในชั้นเรียนของเด็กๆ นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับการฝึกทำแบบฝึกหัดเองที่บ้านกับผู้ปกครอง และการป้อนข้อมูลแบบใกล้ชิดโดยตรงให้กับเด็กนั้นไม่สามารถฝึกทักษะในการฟัง และการคิดด้วยตนเองในระยะยาวได้

แบบฝึกหัดทุกชุดที่ใช้เรียน เป็นแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาจาก ข้อสอบเก่าของสาธิตเกษตรจริงในแต่ละปีที่ผ่าน โดยจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ การฟัง ความรู้รอบตัว การคิดวิเคราะห์ และภาพเชาวน์ โดยจะเริ่มต้นด้วยบทเรียนขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับสภาพผู้เรียนให้มีความเข้าใจในบริบทของการเรียนรู้ โดยจะใช้สื่อการสอนและเทคนิคต่างๆ มาช่วยพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างจินตภาพ เข้าใจเหตุและผลในเนื้อหาการเรียนรู้นั้นๆ ให้ดีพอ

ในห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน นอกจากจะมีครูผู้สอนหน้าชั้นเรียน 1 คน แล้วจะมีครูอีก 3 คน ที่จะคอยช่วยเหลือ ดูแล อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่เด็กยังไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ เมื่อเด็กๆ ทุกคนทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้ว ครูหน้าชั้นเรียนจะทำการเฉลยคำตอบโดยการ วิเคราะห์ข้อที่ถูกและข้อที่ผิดอย่างละเอียด นักเรียนจะเข้าใจ เรียนรู้ และจดจำในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอย่างมีระบบ เมื่อผู้เรียนเริ่มมีความคุ้นเคยในระบบการคิดดีแล้ว ในขั้นต่อไปก็จะค่อยๆ เพิ่มระดับความเข้มข้นในด้านเนื้อหาและการแก้ไขโจทย์ขึ้นมาตามลำดับ จนกระทั่งถึงระดับเทียบเท่าข้อสอบจริง ซึ่งจะจัดให้มีการทดสอบเสมือนจริง Pretest ในทุกๆ สิ้นเดือน และมีการประเมินผลให้ผู้ปกครองทราบในทุกครั้ง

เนื่องจากอายุของผู้เรียนยังอยู่ในช่วงเด็กปฐมวัย การเรียนการสอนจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรัดและยัดเยียดให้ในสิ่งที่เด็กไม่รับ ครูผู้สอนต้องจะเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี เด็กที่สามารถ ฟัง คิด วิเคราะห์โจทย์ได้ ต้องมาจากการฝึกฝนบ่อยๆ ไม่ใช่มาจากการท่องจำ ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้สนับสนุน เป็นผู้ช่วยในการปรับเพิ่มองค์ความรู้ต่างๆ เท่านั้น

เมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝนบ่อยครั้งจนเกิดเป็นความคุ้นเคยอย่างเป็นธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นความชำนาญในการคิด วิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ได้ดีมาก จึงเป็นที่มาว่าทำไมเด็กของเราถึงสามารถทำแบบฝึกหัดข้อสอบในขั้นยากมากเหมือนข้อสอบจริง โดยไม่มีความกดดันใดๆ นักเรียนของเรามีความสนุกและรู้สึกถึงความตื่นเต้น ท้าทายในการที่จะแก้ไขปัญหาของโจทย์ใหม่ๆ อยู่เสมอ และที่สำคัญนักเรียนจะมีความพร้อมสูงมากพอเพื่อพิชิตข้อสอบสาธิตได้ทุกข้ออย่างง่ายดาย

เพราะทีมงานครูผู้สอนของเราเป็นครูปฐมวัยโดยตรง ไม่เหมือนสถาบันติวเตอร์ที่อื่นๆ ครูของเราจึงมีความเข้าใจและมีเทคนิคในการสอนเด็กในช่วงวัยนี้เป็นอย่างดี ครูจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สันทนาการต่างๆ ให้กับผู้เรียน ทั้งก่อนเรียน และช่วงพัก (ซึ่งจะมีการพักเล็กทุกๆ 15 นาทีของการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เปิดสมองการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาและจะช่วยลดความตึงเครียดต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้ดี) เป็นกิจกรรมสนุกๆ เสริมสร้างสมาธิ เพิ่มทักษะทางการคิด สติปัญญา ฝึกการสังเกต การแก้ไขปัญหา และได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความสามัคคี การช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่น เพิ่มความอดทน ความมั่นใจ ความแข็งแกร่งในการตัดสินใจของเด็กๆ เป็นอย่างดี

**รับสมัครนักเรียนทั่วไปเพื่อทำข้อทดสอบ เสมือนทำ ข้อสอบสาธิต จริง "Pretest" ครั้งสดท้าย ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ (สมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนสอบ) เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความคุ้นเคยในการทำข้อทดสอบ รู้จักที่จะฟังโจทย์หรือคำสั่งให้เข้าใจได้ครบถ้วนด้วยตนเอง และสามารถนำข้อมูลไปคิดวิเคราะห์ผ่านขั้นตอนความรู้ที่ได้เรียนมา และกล้าที่จะตัดสินใจทำข้อทดสอบได้ด้วยตัวเอง ผู้ปกครองจะสามารถประเมินพัฒนาการของเด็ก และจะช่วยลดความตึงเครียดให้กับเด็กในเวลาที่จะต้องไปสอบในวันจริงอีกด้วย ติดต่อสมัครได้ที่เบอร์ 065-419-2694

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

จากประสบการณ์สอนซึ่งเป็น โรงเรียน ติวสอบสาธิต มากว่า 17 ปี ในแต่ละปี นักเรียนสอบเข้าสาธิตเกษตร ได้จริงถึง 40% ของเด็กทั้งหมดที่มาเรียน ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนของเราไม่เคยทำโฆษณาการตลาดใดๆ มีแต่ผู้ปกครองเก่าๆ ช่วยสนับสนุนบอกต่อกันมา จึงยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ศิษย์เก่าบ้านกฤตยาหลากหลายรุ่นที่เป็นเด็กในรั้วสาธิตกระโปรงม่วง

เพราะไม่ใช่เพียงแค่การติวเข้าสาธิตเท่านั้น ทีมงานครูผู้สอนของเราได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี จึงมีวิธีการสอนอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่กดดัน สอนโดยการใช้สื่อการสอนต่างๆ เพื่อให้เด็กสามารถสร้างจินตภาพ เข้าใจเหตุผลที่มาที่ไปขององค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กจดจำและนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในโจทย์ข้อสอบต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ เด็กๆ จะมีความสุขและรู้สึกสนุกสนานในการเรียน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เด็กต้องไม่รู้สึกเครียดในเวลาเรียน เด็กต้องเรียนด้วยความเข้าใจด้วยความสนุก โดยได้รับแรงกระตุ้นสนับสนุนจากครูทั้งหลาย เด็กต้องมีอิสระในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องมีความสุขในการเรียนรู้ 

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

การแข่งขันสูงอย่างไร ?

โรงเรียนสาธิตเกษตร รับนักเรียนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ปีละ 280 โดยแบ่งเป็น

1. เด็กลูกหลานอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, สมาคมผู้ปกครอง, สมาคมศิษย์เก่า, สิทธิอาจารย์ระดับสูง, สิทธิ จากอื่นๆ รวม 150 คน
2. เป็นเด็กที่สอบได้เองจริงจำนวน 130 คน

ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 30 ข้อ

ชุดที่ 1 เป็นเรื่องวิชาการ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว
ชุดที่ 2 เป็นเรื่องความถนัด (GAT/PAT) สติปัญญา และเชาวน์ปัญญา

ความสำคัญในแต่ละข้อมีความหมายมาก จุดประสงค์ของการ ติวสอบเข้าสาธิต คือ การที่เด็กของเราสามารถทำข้อสอบให้ได้จำนวนมากที่สุด เพราะผู้เข้าสอบร่วม 4,000 คน แต่รับจริงได้แค่ 130 คน คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 4 เท่านั้น

เตรียมตัวช่วงใกล้สอบอย่างไร จึงจะมีโอกาสสอบได้สูง

1. ทักษะทางภาษาไทย ผู้สอบควรอ่านออกเขียนได้ในระดับดี เพราะในการแก้ปัญหาโจทย์หลายข้อ ต้องมีการจด ทด เพื่อกันลืม และถ้าเด็กๆ สามารถอ่านคำตอบได้เอง ก็จะสร้างความมั่นใจในการเลือกข้อที่ถูกต้องได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากอาจารย์ในห้องสอบจะอ่านโจทย์และคำตอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้น และข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาไทยก็มีจำนวนไม่น้อย
2. ทักษะทางคณิตศาสตร์ ผู้สอบควรบวกลบเลขได้คล่องแคล่วแม่นยำ, บวกเลขจำนวนเดิมซ้ำกันหลายๆ ครั้งได้ และสามารถแก้โจทย์ปัญหาสองชั้นได้ดี เด็กที่ยังต้องนับนิ้วอาจจะใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดให้
3. ทักษะความรู้รอบตัว  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคม และประสบการณ์ชีวิตในระดับ ป.1 - ป.2
4. มีสมาธิในการฟังที่ดี เพราะอาจารย์ในห้องสอบจะอ่านโจทย์และคำตอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5. มีความอดทนสูง อดทนที่จะอยู่กับคนแปลกหน้า แปลกสถานที่ อดทนที่จะตั้งใจฟัง ตั้งใจคิด และยังถูกกดดันด้วยข้อสอบที่แสนยาก เวลาที่ใช้ในการสอบเป็นเวลาถึง 3 ชั่วโมง
6. มีความมุ่งมั่น มั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบ นั่นหมายถึง เด็กที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สมอง อารมณ์ และความรู้ที่เต็มเปี่ยม
7. มีความแม่นยำ รวดเร็วในการคิด ตอบปัญหาได้อย่างรอบคอบได้เป็นอย่างดี

**เด็กที่ผ่านการฝึกฝนจากบ้านกฤตยานั้นมีความพร้อมในระดับดีมาก ทั้ง 7 ข้อ**

ติวสาธิตที่ไหนดี เรียนที่ไหนดี ?

ปัจจุบันมีสถาบัน ติวสาธิต มากมาย ซึ่งติวเตอร์สาธิตทั่วไปอาจไม่ใช่ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยโดยตรง จึงขาดความเข้าใจในภาวะของเด็กแต่ละคน ผู้สอนจะพยายามให้ความรู้แก่เด็กให้มากๆเข้าไว้ แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญในปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ  จึงเกิดปัญหาว่าเด็กรับไม่ได้ในที่สุด สิ่งที่สอนไปก็แค่ผ่านสมองผ่านหูผ่านตาเด็กไป แต่เด็กนำไปใช้งานไม่เป็น ผลคือเด็กจะรู้สึกกดดันและเครียด จึงไม่สามารถทำข้อสอบได้ การสอนไม่ใช่แค่ทำแบบฝึกหัดอย่างเดียว แต่มีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยอีกมากมาย

สิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้จะสอบไม่ติดสาธิต ก็ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตจะสิ้นหวัง เพราะความรู้และทักษะรอบด้านที่ดีนั้นจะติดตามตัวผู้เรียนไป ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้จะมีความสุขในการไปเรียนต่อชั้นประถมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใดก็ตาม เค้าจะเป็นผู้นำเพื่อน จะมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวเอง ที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนใหม่ๆ ได้ดีกว่าคนอื่น

ติวสาธิตกับบ้านกฤตยา จึงเป็นตัวเลือกที่ดีและตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับเด็กและผู้ปกครอง

ผู้ปกครองสามารถปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงกับ

อาจารย์เปิ้ล ที่เบอร์ 065-419-2694, ไลน์ไอดี plekritaya

เปิดรับสมัคร 2 ระดับดังนี้

1. ชั้นอนุบาล 2 (เด็กเกิดปี 2558) เพื่อเตรียมสอบสาธิตเกษตร หรือ สาธิตจุฬาใน ปี 2564

2. ชั้นอนุบาล3 (เด็กเกิดปี 2557) เพื่อสอบสาธิตเกษตร หรือ สาธิตจุฬา ในปี 2563

 

**วันเรียน**

คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบ วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 ถึง 12.00 น.

คอร์สเสริมทางเชาว์ปัญญา วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 13:00 ถึง 15:00 น.

หรือ เรียนวันอังคาร, วันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 16:00 - 17:00 น.

ค่าเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบ (ช่วงเช้า) ครั้งละ 900 บาท หรือเหมาจ่ายเดือนละ 3000 บาท

ค่าเรียนคอร์สเชาวน์ ครั้งละ 600 บาท หรือ เหมาจ่ายเดือนละ 2120 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันแล้ว)

ค่าสมัครแรกเข้า 2000 บาท ชำระครั้งเดียว

 

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

***คอร์สซัมเมอร์ ในทุกช่วงปิดเทอม***

เรียนเดือนตุลาคม, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรพิเศษสำหรับการปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไป การฟัง การคิดวิเคราะห์ และเชาวน์ปัญญา เพื่อปรับทักษะทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุกๆ อาทิเช่น ทดลองวิทย์ ศิลปะประดิษฐ์ การทำอาหาร และฐานการเรียนรู้ เกมการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย

เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลา 9:00 ถึง 15:00 น.

***ค่าเรียน เดือนตุลาคม 10,000 บาท, เดือนมีนาคม 9,500 บาท เดือนเมษายน 8,500 บาท เดือนพฤษภาคม 8,000 บาท ค่าเอกสารเรียน 500 บาท ชำระครั้งเดียว***

สถานที่เรียน โรงเรียนอนุบาลกฤตยา ซอยแจ้งวัฒนะ 14

แผนที่ Kritaya Home

ดู แผนที่ Kritaya Home ใน Google Map ขนาดใหญ่กว่า หรือดู แผนที่แบบปกติ